Produkt kategorier

Vi tillverkar och distribuerar inredning med fokus på slang och kabel. En perfekt lösning för exponering i butik, men även i verkstaden eller lagerlokalen för att skapa ordning och reda.

Klicka på bilden eller vid sidomenyn.

Slangställ Slangförvaring
Hydraulslangtäll Hydraulslangställ
Byggbar inredning Byggbar inredning
Påfyllningsbara bobiner Påfyllningsbara plast och plåtbobiner
Kabelställ Kabelförvaring
Spolvindor Spolvindor
Butiksinredning Butiksinredning trådkorgar, spjut mm.
Tågvirkeinredning Tågvirkeinredning
Vajerinredning och kättinginredning Vajerinredning och kättinginredning
Grundinredning Grundinredning
Mät & kap enheter Mät & kap enheter
Pallagring för slang & kabel Pallagring för slang & kabel
Gummiduksställ Gummiduksställ
Golvbobinhållare Avrullningsvaggor
Tillbehör Tillbehör