Stigande kostnader ger ökade priser 2021

Ptec Inredningar arbetar aktivt för att bli mer effektivt, men på grund av rådande omständigheter måste vi nu informera om att vi kommer genomföra en generell prishöjning.

Ökningen innefattar hela vårt sortiment och anledningen är kortfattat att vi behöver täcka ökade kostnader.

Justeringen kommer att träda i kraft löpande Q1 2021.

2021-01-27 11:20